Инсталирајте ANDROID апликацију на Ваш телефон и сазнајте први нове вести везане за наш синдикат!!!