Најважније вести

Издвајамо

Број вести :1

Накнада плате за Ковид-19 здравственим радницима – Правно мишљење



SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA SRBIJE BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BROJ 36/III BEOGRAD Predmet: Analiza i pravno mišljenje-naknada plate za Covid 19 zdravstvenim radnicima Poštovani/a, Na osnovu pravne analize materijalnih propisa u nastavku dajemo sledeće pravno mišljenje: Pravno mišljenje Imajući u vidu navedene polazne pretpostavke i aspekte, dostupne činjenice i relevantan pravni okvir, možemo da damo sledeće pravno mišljenje u vezi sa predmetom analize: Članom 115. Zakona o radu propisano je da Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to: 1) najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno; 2) u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno. Vlada je dana 02. Aprila 2020. Godine donela Zaključak “Službeni glasnik RS” br. 50 od 03. Aprila 2020. Godine, 46 od 7. Maja 2021. Godine kojim je preporučila poslodavcima da izmene svoj opšti akt odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate, tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrdjene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova I radnih zadataka odnosno službenih dužnosti I kontakta sa licima Kojima je potvrdjena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede parvo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zaradu. Napred navedena preporuka odnosi se isključivo na privatni sektor, nije obavezujuća i poslodavcima je ostavljena mogućnost da odluče da li će zaposlenima obezbediti pravo na naknadu zarade u visini od 100% od osnovne zarade, ili će im isplaćivati 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. To faktički znači da poslodavac nije dužan da zaposlenom koji je pozitivan na covid 19 , pa zbog bolesti ne može da dolazi na posao, isplaćuje zaradu u punom iznosu 100%, već najmanje 65 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Jedini izuzetak su zdravstveni radnici I zaposleni u socijalnoj zaštiti koji u ovoj situaciji imaju pravo na primanje naknade za bolovanje u iznosu od 100 osnovne plate. Zaposleni u javnim komunalnim preduzećima takodje imaju pravo nanaknadu zarade u punom iznosu- 100%, zahvaljući Posebnom kolektivnom ugovoru. Članom 101 a PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije. Iz citirane odredbe jasno proizlazi da pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, imaju oni zaposleni kod kojih je bolest COVID-19 nastupila kao posledica obavljanja poslova i radnih zadataka odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19. Kada je u pitanju naložena mera izolacije ili samoizolacije, mišljenja smo da je ovaj uslov ostvaren, kada je navedena mera naložena usled neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka. Dakle, zaposleni u zdravstvenim ustanovama imaju pravo na naknadu plate u visini od 100 prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Eventualno u situaciji, kada zaposleni nije obavljao poslove svog radnog mesta, već je npr. bio na godišnjem odmoru, itd., pa se na godišnjem odmoru zarazio Covidom-19, u tom slučaju ne bi imao pravo na isplatu 100% prosečne plate. Takodje ističemo da je shodno smernicama Svetske zdravstvene organizacije, a koju vam u prilogu ovog mišljenja dostavljamo navedeno da se ukoliko se COVID-19 dobije na radu, isti bi se osnovano mogao smatrati povredom na radu. Nadamo se da će Vam ovo pravno mišljenje biti od koristi u daljoj analizi i planiranju aktivnosti, a naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju za svaku dalju asistenciju u realizaciji konkretnih poslova. S poštovanjem Danijela N. Koštan Kovačević, advokat



Нема коментара

Локација

Србија
Бул Краља Александра 36/3
Београд

Радно време

Пон-Пет 8:30ч - 15:30ч
Субота Затворено
Недеља Затворено

Kaнцеларија

(+381)11 3033-550

Друштвене мреже