Синдкикат медицинских сестара и техничара Србије

Најтраженији линкови

Влада републике Србије

Влада Републике Србије је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу бира Народна скупштина Републике Србије, а чине је председник Владе, један или више потпредседника и министри.

прочитај више...


Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на систем здравствене заштите и систем обавезног здравственог осигурања односно друге облике здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање, ближе уређивање права из здравственог осигурања, учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању. Такође министарство се стара о садржају здравствене заштите, очувању и унапређењу здравља грађана и праћењу здравственог стања и здравствених потреба становништва, организацији здравствене заштите, здравственој инспекцији, организацији надзора над стручним радом здравствене службе, обезбеђивању здравствене заштите из јавних прихода, здравственој заштити странаца, евиденцији у области здравства као и другим пословима одређеним законом.

прочитај више...


Министарство рада

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама, безбедност и здравље на раду, инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду, синдикално организовање, штрајк, остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству...

прочитај више...


Комора медицинских сестара и техничара

Koмора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС) је независна, професионална организација, основана по Закону о коморама здравствених радника, у којој је чланство обавезно, а независност јој је гарантована самофинансирањем.

прочитај више...


Документи

Закони, Подзаконски акти, Предлози и нацрти, Извештаји, Остали документи...

прочитај више...


Ковид -19

Молимо вас, да у циљу спречавања заражавања и преношења инфекције у Републици Србији, али и у циљу заштите вашег здравља, придржавајте се свих против епидемијских мера.

прочитај више...

Локација

Србија
Бул Краља Александра 36/3
Београд

Радно време

Пон-Пет 8:30ч - 15:30ч
Субота Затворено
Недеља Затворено

Kaнцеларија

(+381)11 3033-550

Друштвене мреже