Најважније вести

Издвајамо

Број вести :22

Министарству здравља Републике Србије.....

Апотекарским установама.....

Новогодишње обавештење.....

Обавештење за чланове СМСТС.....

Новогодишњи састанак.....

Обавештење.....

Обавештење.....

Отворено писмо.....

Међународни дан физиотарапеута.....

Обавештење за чланове.....

Обавештење.....

Допис Министарству здрављаДопис Министарству здравља поводом позива Синдикату медицинских сестара и техничара Србије за учешће у раду Радне групе Министарства здравља под називом "Радна група за израду описа послова високообразованих медицинских сестара/техничара и осталих здравствених радника у Републици Србији"......

Допис Синдиката медицинских сестара и техничара Србије који је упућен Министарству здравља поводом дешавања на Институту за реуматологију Београд.....

Да се боље разумемо........

Захтев Министарству здравља за уређење коефициента за обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама.....

Допис Министарству здравља и Министарству финансија

.....

Допис Министарству здравља.....

Реакција СМСТС-а на ситуацију у Заводу за ургентну медицину Београд.....

Допис председнице СМСТС-а Радице ИлићПоштоване колегинице и колеге, Синдикат медицинских сестара и техничара је као и увек уз своје колеге. Мала група ентузијаста се осмелила да ангажује адвокатску канцеларију не би ли остварили своја академски звања правним путем. Овом приликом им дајемо подршку да истрају у својој намери, и да пробају да реше оне проблеме које ми покушавамо годинама преко институција система. Колеге, срећно......

Допис Министарству здравља Републике Србије.....

Главна сестра - истине и заблуде.....

20 година Синдиката медицинских сестара и техничара Србије"Зaбoрaвљeни у мoру прeдрaсудa, и пoслe 20 гoдинa кoликo пoстojимo, тeшкo je рeћи нeштo спeктaкулaрнo. Дoбрo je штo смo oдoлeли свим притисцимa, ниje дoбрo штo ништa из тoгa нисмo нaучили. Вeруjeмo дa нaм сe нeкe ствaри дeшaвajу случajнo, зaпрaвo свe сe дeшaвa с рaзлoгoм. Mи и дaљe нeмaмo свeст o тoмe дa ипaк сaмo ми oдлучуjeмo кaкaв пoлoжaj ћeмo имaти у друштвo. Дубoкo вeруjeм дa je нeпoзнaвaњe читaвe синдикaлнe сцeнe нa oвим прoстoримa кључ свих нaших нeуспeхa. Нe мoжeмo нaстaвити.....

Локација

Србија
Бул Краља Александра 36/3
Београд

Радно време

Пон-Пет 8:30ч - 15:30ч
Субота Затворено
Недеља Затворено

Kaнцеларија

(+381)11 3033-550

Друштвене мреже